‘Mijn werk is overwegend nogal introvert. In wezen gaat het altijd over de schoonheid: het streven naar het volmaakt samenvallen van alle betrokken argumenten, gevat in één enkel beeld. De onderwerpen in mijn werk, waarbij ik deze schoonheid nastreef, lenen zich daar evenwel ternauwernood voor omdat deze schoonheid in het algemeen niet verwant is aan het goede. Het is vooral de schoonheid in het twijfelachtige namelijk, het absoluut boosaardige soms, dat het uitgangspunt is van mijn werk. Het is werk dat veeleer bestaat uit het omzichtig observeren van het onaanraakbare. Het zo zorgvuldig mogelijk en gedetailleerd registreren van het soortelijk gewicht van de zaak. Het resultaat is een poging om op te lossen wat niet op te lossen valt; het paradoxale streven naar het principieel onverenigbare samengaan van engagement en esthetiek, waarbij ik er zo nu en dan in slaag om de verschillende argumenten aaneen te rijgen tot een min of meer overdrachtelijk, colloïdaal geheel. Werk waarin alle niet-oplosbare delen, ondanks hun soortelijk gewicht, ragfijn verdeeld blijven zweven.’

Do not paint is een initiatief van Marc Verbeek (Aldus Projecten). Voor inlichtingen en informatie mail naar info@donotpaint.nl of bel +31 686634732. Het adres: Pastoor de Kroonstraat 307, 5211 XJ  ‘s-Hertogenbosch. Aldus projecten is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 57670390. Het Btw-identificatienummer is NL001683679B11.